این نوع کاغذ با توجه به نوع کوتینگ روی آن مخصوص چاپ با پرینترهای جوهرافشان می باشد .